23/08/2011 - 08:36

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG:

Đại biểu Quốc hội cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân

Sáng 22-8, phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về nội dung đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về chủ trương xây dựng đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đo lường; nghe báo cáo về việc bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Tại phiên họp sáng 22-8, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; chủ trương xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến vào 13 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Kết luận buổi thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu để bổ sung hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan hữu quan đặc biệt quan tâm và chuẩn bị thật tốt, thật kỹ các dự án luật sẽ được đưa ra tại kỳ họp thứ hai bao gồm thông qua 6 luật và 1 nghị quyết và cho ý kiến 13 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khâu chuẩn bị làm tốt mới nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và không ảnh hưởng tới chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan hữu quan cần có sự chuẩn bị chu đáo để đại biểu Quốc hội khóa XIII được tiếp cận nội dung các dự thảo luật, xem xét các dự án luật đã được Quốc hội khóa XII cho ý kiến tại các kỳ họp trước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; ngoài hoạt động tiếp xúc cử tri cần có các hoạt động để thăm dân, sát dân hơn, quan đó hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, làm tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ và Luật Khiếu nại.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết