20/12/2016 - 19:45

Ngày 1-1-2017

Cục Hải quan TP Cần Thơ triển khai dịch vụ trực tuyến

Để chuẩn bị cho kế hoạch triển khai chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan theo Quyết định 1533/TCHQ-CNTT ngày 27-5-2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 (QĐ 1533), Cục Hải quan TP Cần Thơ đã lên kế hoạch triển khai hệ thống và tổ chức tập huấn cho công chức và doanh nghiệp sử dụng phần mềm, quy trình thực hiện.

Cục Hải quan TP Cần Thơ tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức viên chức của ngành về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CTV 

Ngày 1-1-2017, theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ được triển khai thử nghiệm; đến ngày 2-2-2017, sẽ triển khai vận hành chính thức hệ thống. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dùng bao gồm: khai báo - tiếp nhận - giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí và lệ phí; trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục. Các dịch vụ có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Triển khai các chức năng, các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. Có chức năng thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính. Tích hợp trao đổi thông tin với các hệ thống khác trong ngành hải quan. Trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan, xây dựng chức năng để tiếp nhận và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân qua các kênh: Voice, email, web.

Theo lộ trình cải cách, hiện đại hóa của ngành hải quan, tại Cục Hải quan TP Cần Thơ, hầu hết các thủ tục được triển khai dịch vụ công ở cấp độ 4 (cấp độ cao nhất hiện nay ở Việt Nam) đối với những thủ tục cốt lõi và doanh nghiệp thường xuyên thực hiện, như: thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần… Do đó, việc triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4 của ngành hải quan tạo thêm bước tiến trong nỗ lực phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhờ giảm thời gian đi lại. Bởi, với trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, nếu thực hiện qua giao dịch trực tiếp tại cơ quan hải quan, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian đi lại để chỉnh sửa, bổ sung. Nhưng với phương thức giao dịch trực tuyến, việc này sẽ được cơ quan hải quan hướng dẫn online (trực tuyến). Những thủ tục được nhiều doanh nghiệp quan tâm như xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên đang thực hiện bằng hình thức thủ công… sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ cho biết: Cục Hải quan TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu đảm bảo vận hành phần mềm Dịch vụ công trực tuyến tại Cục Hải quan TP Cần Thơ theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã chuẩn bị kỹ về nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp về kế hoạch triển khai, danh sách dịch vụ công trực tuyến và danh sách cán bộ công chức làm đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp. Đồng thời đăng tải các thông tin về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên website Hải quan TP Cần Thơ (www.haiquancantho.gov.vn); đảm bảo điều kiện kỹ thuật để triển khai phần mềm (máy tính, phần mềm, đường truyền).

Hiện nay có 168 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; trong đó, có 73 thủ tục đang triển khai mức độ 3 và 4; 95 thủ tục triển khai mức độ 1 và 2. Theo kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến, năm 2016 Tổng cục Hải quan triển khai tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính (có 41 thủ tục thực hiện thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 5 thủ tục thực hiện bằng hệ thống khác). Năm 2017, ngành hải quan sẽ triển khai tối thiểu mức độ 3 cho 49 thủ tục hành chính còn lại. Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến sắp triển khai sẽ áp dụng đối với 95 thủ tục đang ở cấp độ 1 và 2 của toàn ngành. Giai đoạn trước mắt sẽ áp dụng với 46 thủ tục, 49 thủ tục còn lại sẽ được thực hiện xong trong năm 2017. Các thủ tục được tiếp nhận thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) và cổng thông tin điện tử các Cục Hải quan địa phương. Việc xử lý được thực hiện qua một hệ thống mạng nội bộ tập trung của Tổng cục Hải quan. Đặc biệt, các thủ tục hành chính đã được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS (thủ tục ở dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4) và các dịch vụ được thực hiện ở các hệ thống khác (ở cấp độ 3 và 4) vẫn được thực hiện bình thường. Do đó, khi được triển khai, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ chạy song song với hệ thống VNACCS/VCIS.

Theo lãnh đạo ngành hải quan, để tham gia thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp và người dân cần tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do cơ quan Hải quan tổ chức. Chủ động nghiên cứu các thủ tục hành chính thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp và người dân cũng cần tích cực tham gia vào việc vận hành thử nghiệm hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến (từ 1-1-2017).

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Được phân chia theo 4 mức độ:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các biểu mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua được bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Khánh Nam

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung c&

Chia sẻ bài viết