28/11/2021 - 20:14

Cử tri đề nghị cung cấp nước sạch

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị lắp đặt, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho một số hộ dân thuộc ấp Bờ Bao, xã Thạnh Tiến có nước sạch sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) đã phối hợp cùng các địa phương khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định và trình UBND thành phố. Tại kỳ họp cuối năm 2020, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 4-12-2020 của HĐND thành phố. Trong đó, có dự án đầu tư và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh để cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng (bao gồm cả những tuyến cấp nước mà cử tri phản ánh). Đồng thời, UBND thành phố đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 30-12-2020. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã trình xin bố trí nguồn vốn thực hiện dự án. Nếu được bố trí vốn thực hiện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ khẩn trương thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định xây dựng cơ bản, sớm triển khai thi công để kịp thời đáp ứng ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Chia sẻ bài viết