31/10/2020 - 18:37

Công viên Vĩnh Hằng miền Tây chậm tiến độ

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án công viên Vĩnh Hằng miền Tây. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Dự án Công viên Vĩnh Hằng miền Tây được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2282/QÐ-UBND ngày 28-8-2017. Dự án do Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Bông Sen Vàng làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng công viên nghĩa trang, giải quyết nhu cầu an táng, cải táng của dân cư trong khu vực. Dự án được thực hiện tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, với quy mô khoảng 150ha; trong đó, giai đoạn 1 là 88,3ha và giai đoạn 2 là 61,7ha.

Chủ đầu tư dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 9,6 tỉ đồng; đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để thực hiện giải phóng mặt bằng. Do dự án có khoảng 70% diện tích là đất lúa nên phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 18-5-2020, chủ đầu tư đã có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng chủ trương của UBND thành phố.

Nhìn chung, dự án Công viên Vĩnh Hằng miền Tây triển khai chậm so với tiến độ theo quyết định của UBND thành phố. Dự án đã được các sở, ngành chức năng kiểm tra, giám sát nhiều lần, nhưng tiến độ không được đẩy nhanh. Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tích cực hỗ trợ chủ đầu tư triển khai nhanh các thủ tục còn lại của dự án. Trường hợp dự án vẫn triển khai không có khối lượng, sẽ đề xuất UBND thành phố xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

 

Chia sẻ bài viết