18/08/2013 - 19:51

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị then chốt, trọng tâm, phải tiến hành thường xuyên, đồng bộ

Ngày 18-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, là nhiệm vụ chính trị then chốt, trọng tâm, phải tiến hành thường xuyên và triển khai thực hiện đồng bộ. Phải gắn việc thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình với việc thực thi, xử lý theo pháp luật những trường hợp vi phạm.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự làm việc nghiêm túc của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03. Thủ tướng yêu cầu: Cùng với việc phát huy những ưu điểm, thành tựu đã đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, yếu kém, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững vai trò là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Thành phố phải rà soát lại những vấn đề nổi cộm để có các giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận như: khiếu kiện của dân, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, giữ vững kỷ cương phép nước…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Báo cáo nhận định: Qua kiểm điểm tự phê bình, bước đầu đã khắc phục tư tưởng coi khuyết điểm của là người khác, đơn vị khác; đã tạo được chuyển biến bước đầu, phát huy được các nhân tố tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Thành phố đã đề ra và tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên cả về nhận thức và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, chú trọng các giải pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân thông qua việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, báo cáo tại buổi làm việc, nhìn chung Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chặt chẽ, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy với quyết tâm chính trị cao, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình liên quan 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, góp phần ngăn ngừa suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí. Thành phố đã chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong bố trí cán bộ; triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết