29/07/2008 - 08:57

Công tác đối ngoại nhân dân càng trở nên quan trọng trong thời kỳ hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trong buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chiều 28-7, tại Hà Nội.

Đồng chí Vũ Xuân Hồng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X của Liên hiệp Hữu nghị; về tình hình tổng kết Chỉ thị 27 của Ban Bí thư về tổ chức và nhiệm vụ của Liên hiệp Hữu nghị; công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh Liên hiệp Hữu nghị đã sớm chủ động xây dựng và tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X. Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian qua đã bám sát nội dung Chương trình hành động, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả’’. Quan hệ đối tác được mở rộng, các hoạt động hữu nghị, giao lưu và hợp tác nhân dân với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước lớn được đẩy mạnh, đóng góp tích cực cho ngoại giao nhà nước, góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học giữa Việt Nam và các nước; tích cực quảng bá và bảo vệ lợi ích, hình ảnh của Việt Nam tại các diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế; vận động nhân dân thế giới ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, phát triển công bằng và bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội; vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tăng đáng kể, công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được tăng cường. Liên hiệp Hữu nghị đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tham mưu và thông tin đối ngoại. Tổ chức của Liên hiệp Hữu nghị có bước phát triển và củng cố.

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế; đồng thời chỉ rõ, Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV vào cuối năm 2008. Ban Bí thư sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác và tổ chức của Liên hiệp Hữu nghị phát triển. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện, chế độ, chính sách để Liên hiệp Hữu nghị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết