23/05/2009 - 21:05

Công nghệ nhận dạng giọng nói còn lắm rào cản

Giống như nhiều công nghệ khác, nhận dạng giọng nói đã có bước tiến đáng kể trong mấy năm gần đây, mở ra ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hơn. Mặc dù thế, phần mềm nhận dạng giọng nói trên máy tính, thiết bị cầm tay và hệ thống dò đường vệ tinh còn lâu mới hoàn hảo được. Các hệ thống so sánh giọng nói, chẳng hạn, phải so sánh từ của người nói với một cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng được hỏi câu hỏi có/không, chỉ những từ đó mới được nhận dạng. Phức tạp hơn nhiều là kỹ thuật nhận dạng giọng nói chính xác, bởi vì nó yêu cầu phải hiểu bất kỳ từ nào được nói trong bất cứ câu nào.

Mức độ thử thách đó có thể giải thích tại sao công nghệ vẫn phải còn nỗ lực hiểu ngôn ngữ một cách toàn diện. Phần mềm hiện tại hoạt động chậm hơn não bộ con người. Các bước phát triển để vượt qua rào cản này đang được tiến hành khi máy tính có sức mạnh xử lý và bộ nhớ tốt hơn. Ian Turner thuộc công ty nhận dạng giọng nói Nuance tin tưởng một ngày không xa, máy móc có thể giao tiếp trôi chảy hơn.

Phần mềm nhận dạng giọng nói mới nhất không còn cần người dùng huấn luyện để hiểu cách nói riêng hay giọng nói của họ. Tuy nhiên, vấn đề chưa kết thúc ở đây. Các yếu tố môi trường, như tiếng ồn xung quanh, có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của công nghệ. Hãng Spinvox đang phải đối mặt với thách thức này hằng ngày với dịch vụ giải mã tin nhắn giọng nói và chuyển chúng thành chữ. Tiến sĩ Tony Robinson của Spinvox cho biết, nó có thể là một chiếc xe tải vừa chạy ngang và tất cả những tiếng ồn khác. Công việc của họ là phải tách âm thanh ra và chỉ nhận dạng giọng nói. Hiện tại, Spinvox đã chuyển hàng triệu mẫu tin nhắn giọng nói thành chữ, nhưng họ phải sử dụng con người để kiểm tra những từ lạ để bổ sung vào cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó là những trở ngại ở sự phát triển của ngôn ngữ, như xuất hiện từ mới và từ cũ có thể có nghĩa mới. Theo Tiến sĩ Robinson, kiến thức thế giới thực trong việc xây dựng nguồn dữ liệu để máy móc hiểu được lời nói là rất quan trọng. Hiện tại, một chiếc máy có thể hoàn toàn hiểu được những gì mọi người nói vẫn còn là chuyện viễn tưởng.

Mai Anh (Theo BBC)

Mai Anh (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết