10/07/2010 - 08:39

Công bố Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Ngày 9-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bưu chính; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật người khuyết tật (Ba Luật này đều có hiệu lực thi hành từ 1-1- 2011) và Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2010.

Dự án, công trình đầu tư tại Việt Nam là dự án, công trình quan trọng quốc gia khi có một trong các tiêu chí sau đây: Tổng vốn đầu tư từ 35 nghìn tỉ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước từ 11 nghìn tỉ đồng trở lên. Dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên. Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên. Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người trở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùng khác. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh. Dự án công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định. Về dự án, công trình đầu tư ra nước ngoài có một trong các tiêu chí sau là dự án, công trình quan trọng quốc gia: Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20 nghìn tỉ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước đầu tư ra nước ngoài từ 7 nghìn tỉ đồng trở lên; Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết