09/11/2014 - 08:10

Công bố kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương, sáng 8-11, Đoàn công tác số 2 do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đoàn đã kiểm tra, đôn đốc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 05 đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương và Thanh Hóa. Nội dung kiểm tra về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Kết quả công tác phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý tham nhũng; Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tìm hiểu nguyên nhân và những đề xuất, kiến nghị.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những sai phạm tại một số tỉnh, thành phố với số tiền trên 33 tỉ đồng. Số tiền này đã được thu hồi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan hữu quan đã kiến nghị xử phạt hành chính 675 đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 438 đơn vị. Năm 2013 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức kiểm tra tại 56 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố về các nội dung: Công tác tổ chức cán bộ; việc thực thi công vụ, nhiệm vụ; việc thực thi quy trình nghiệp vụ của ngành...Trong quá trình tự kiểm tra, đã phát hiện một số vụ việc vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính và chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; Công tác triển khai, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Quản lý tài chính; thu, chi, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị...

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết