19/01/2018 - 22:15

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng chạy chức, chạy quyền và chống tiêu cực trong công tác cán bộ 

(CT)- Ngày 19-1-2018, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết toàn ngành, nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo ban tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy… đến dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương ngành TCXDĐ đạt được những kết quả trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thời gian qua, nhất là sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, ngành TCXDĐ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đóng góp to lớn vào công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp cách mạng; đã triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, đạt kết quả tốt và có chất lượng. Nổi bật nhất là đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhân sự sau Đại hội lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp; tích cực tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Tổng Bí thư khẳng định, hai năm qua, nhất là năm 2017, ngành TCXDĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp vào thành quả chung của đất nước.

Tổng Bí thư cũng phân tích chỉ ra những hạn chế ngành TCXDĐ cần khắc phục trong thời gian tới, như: một số cấp ủy đảng chưa thật sự coi trọng công tác TCXDĐ, vai trò nêu gương, tự phê bình và phê bình còn chưa cao. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập; số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, chiếm tỷ trọng cao trong chi ngân sách nhà nước. Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả. Trên thực tế, vẫn còn tình trạng cân nhắc người nhà, người thân quen vào vị trí lãnh đạo, quản lý, mặc dù không đạt tiêu chuẩn...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ làm công tác TCXDĐ các cấp là hết sức lớn lao và nặng nề. Tổng Bí thư lưu ý, ngành TCXDĐ phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương ban hành từ đầu khóa XII đến nay để biến nghị quyết thành hiện thực. Ngành TCXDĐ cần tích cực chuẩn bị Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ để trình Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng; tiếp tục tham mưu Trung ương và các cấp ủy đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ. Ngành TCXDĐ cần bắt tay vào chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó, cần chủ động tham mưu xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ tới và nhiệm kỳ tiếp theo. Cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng chạy chức, chạy quyền; chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư tin tưởng, ngành TCXDĐ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Năm qua, ngành TCXDĐ đã phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc được giao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Trong đó, toàn ngành đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp tham mưu BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Toàn ngành đã thẩm định, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm hàng ngàn cán bộ chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng ở cấp Trung ương đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ, quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế; xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; tuyên truyền về xây dựng Đảng… đạt được nhiều kết quả tích cực.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết