23/03/2021 - 06:15

Có 9/83 xã, phường, thị trấn không đạt các tiêu chuẩn danh hiệu Văn hóa Nông thôn mới, Văn minh đô thị 

(CT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan phụ trách Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của TP Cần Thơ - vừa thông báo kết quả đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới và phường/thị trấn văn minh đô thị năm 2020.

Việc nâng chất hoạt động trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Trong ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thu hút người dân tham gia.

Việc nâng chất hoạt động trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Trong ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thu hút người dân tham gia.

Đến nay tất cả 83 xã, phường, thị trấn ở Cần Thơ đều đạt các danh hiệu văn hóa với 47 phường/thị trấn văn minh đô thị và 36 xã văn hóa nông thôn mới. Qua đánh giá, 74/83 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn, còn lại 9/83 xã, phường, thị trấn không đạt tiêu chuẩn trong thực hiện và giữ vững danh hiệu đã đạt. Nguyên nhân chủ yếu ở những địa phương bị đánh giá không đạt là do không đạt tiêu chuẩn “Được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” hoặc “Được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”. Có 1 xã văn hóa nông thôn mới ở huyện Vĩnh Thạnh không đạt cả 2 tiêu chuẩn này.

Việc đánh giá chất lượng các xã văn hóa nông thôn mới và phường/thị trấn văn minh đô thị hằng năm nhằm giúp các địa phương quan tâm hơn nữa trong giữ vững và nâng chất các danh hiệu đã đạt.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết