12/12/2018 - 18:41

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính 

Những năm qua, TP Cần Thơ đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần khắc phục.

Những chuyển biến đáng ghi nhận

Đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường Long Hưng (quận Ô Môn), ông Huỳnh Văn Vũ, người dân địa phương khá hài lòng trước thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây. Ông Vũ nói: “Tôi đến đây làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu. Được cán bộ chuyên môn tận tình hướng dẫn, tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục, không phải tốn thời gian đi lại nhiều lần”. Qua đợt kiểm tra thực hiện công tác CCHC trên địa bàn quận Ô Môn, Đoàn kiểm tra CCHC TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao kết quả CCHC của UBND quận trong công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách TTHC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…


Người dân làm TTHC tại UBND phường Long Hưng. Ảnh: CHẤN HƯNG

Quá trình kiểm tra tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường Hưng Lợi, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố, UBND huyện Cờ Đỏ, UBND xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ… Đoàn kiểm tra công tác CCHC của thành phố cũng đã ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện CCHC của các đơn vị này.

Theo ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, hầu hết các đơn vị được kiểm tra ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản về CCHC. Công tác tự kiểm tra được các đơn vị chú trọng hơn so với trước đây, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác CCHC, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quá trình tự kiểm tra. Bên cạnh đó, một số đơn vị quan tâm thực hiện tốt việc niêm yết, công khai TTHC ở địa điểm phù hợp, dễ nhìn, dễ tiếp cận; có công khai địa chỉ, người tiếp nhận kiến nghị phản ánh theo quy định; có bảng niêm yết TTHC phù hợp, các Quyết định công bố được niêm yết đầy đủ. Một số đơn vị  thực hiện tốt việc mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và ghi chép các thông tin phục vụ cho yêu cầu theo dõi, báo cáo. Điển hình, tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố có quy trình kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết TTHC. Hằng tuần, Bộ phận Một cửa báo cáo kết quả đầu ra trong tuần của TTHC cho lãnh đạo Sở. Trên cơ sở đó, lãnh đạo sẽ nhắc nhở các phòng chuyên môn, để giải quyết kịp thời, không để hồ sơ trễ hạn…

Những hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Việc niêm yết TTHC tại một số đơn vị chưa được cập nhật kịp thời, vẫn còn niêm yết thủ tục hết hiệu lực. Một số đơn vị còn niêm yết thiếu lĩnh vực, thiếu quyết định công bố, không niêm yết các văn bản theo quy định. Hầu hết các trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa quận, huyện đã xuống cấp, bên cạnh đó chưa thực hiện 100% TTHC cấp huyện theo cơ chế một cửa. Hầu hết các đơn vị chưa chú trọng thực hiện phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, đó cũng là lý do không xác định được trách nhiệm cá nhân khi hồ sơ trễ hẹn để thực hiện xin lỗi. Cá biệt, có đơn vị yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định TTHC được công bố…

Theo ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, công tác CCHC của thành phố đã được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, công tác chỉ đạo điều hành đã được các đơn vị quan tâm hơn; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đã được chú trọng; cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp dần phát huy được hiệu quả, ngày càng tạo được lòng tin nơi người dân. Tình trạng nhũng nhiễu trong đội ngũ CCBCVC đã giảm đáng kể… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị vẫn còn những thiếu sót, tồn tại, vướng mắc cần khắc phục.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố đã có công văn gởi các sở ban, ngành, quận, huyện, xã phường, thị trấn, yêu cầu: Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn được kiểm tra khẩn trương khắc phục các hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã ghi nhận. Đối với những đơn vị còn lại, đề nghị chủ động thực hiện tự kiểm tra, rà soát và khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại (nếu có). Đồng thời, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC của đơn vị; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiếp nhận hồ sơ không ra phiếu hẹn; yêu cầu thành phần hồ sơ ngoài quy định của thủ tục hành chính. Hồ sơ trễ hẹn phải có văn bản xin lỗi và xác định trách nhiệm của cá nhân, cơ quan làm trễ hẹn để có hình thức xử lý thích hợp…

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết