10/04/2016 - 16:50

Chuyển biến mới ở Phòng Nội vụ quận Bình Thủy

4 năm qua, Phòng Nội vụ quận Bình Thủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu Quận ủy, UBND quận cử 32 cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đi đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành, cử 24 CB đi đào tạo cao cấp chính trị; tham mưu tổ chức mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính tại quận dành cho 240 CB, CC, VC trong quận. Phòng cũng thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của CB, CC, VC... Đây là kết quả nổi bật của phòng trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI (NQTW4).

Làm việc với chúng tôi, đồng chí Võ Hoài Phong, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Thủy, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra cuối năm 2012, Chi ủy và lãnh đạo phòng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của phòng. Trong đó, nổi cộm là việc nắm trình độ đội ngũ CB, CC, VC các cấp chưa chặt, nên đôi lúc tham mưu cho Quận ủy, UBND quận về công tác cán bộ chưa kịp thời; tham mưu thực hiện công tác đào tạo còn hạn chế nên trình độ đội ngũ CB, CC, VC của quận chưa đồng đều…Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, sau kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo phòng đã tiến hành rà soát lại trình độ của đội ngũ CB, CC, VC toàn quận. Từ năm 2013 đến nay, nhờ rà soát, cập nhật thường xuyên nên mỗi khi Quận ủy, UBND quận có kết luận về công tác CB, phòng đã chủ động được nguồn CB để tham mưu, đề xuất kịp thời. Đến nay, phòng đã phối hợp tham mưu Quận ủy điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 56 CB, bảo đảm đúng quy trình và bảo đảm trình độ của từng vị trí công tác. Trên cơ sở rà soát nắm chặt trình độ của CB, CC, VC, phòng đã phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CB, CC, VC đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Từ năm 2013 đến nay, phòng phối hợp tham mưu Quận ủy cử 13 đồng chí đi đào tạo sau đại học, cử 19 đồng chí đi đào tạo đại học các chuyên ngành và cử 24 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời, tham mưu Quận ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận phối hợp với Trường Chính trị thành phố mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 240 đồng chí. "Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, chất lượng đội ngũ CB, CC, VC của quận đã được nâng lên. Đến nay, về trình độ chuyên môn, trên 99% CB, CC, VC quận có trình độ đại học trở lên; 100% CB, CC phường đạt chuẩn theo quy định, trong đó đại học trở lên chiếm tỷ lệ 69,2%. Về trình độ lý luận chính trị, có 62,35% CB, CC khối hành chính sự nghiệp quận có trình độ từ trung cấp trở lên; gần 88% CB, CC, VC khối Đảng - Đoàn thể quận có trình độ từ trung cấp trở lên; hơn 91,5% CB chủ chốt phường trình độ từ trung cấp trở lên…" – Đồng chí Võ Hoài Phong nhấn mạnh.

Chi bộ, tập thể Phòng Nội vụ quận Bình Thủy thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp.

Theo các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ quận, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo phòng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như thực hiện công tác tham mưu chưa tốt, nên một số mặt công tác của ngành quản lý vẫn còn hạn chế, nhất là trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, cải cách hành chính và quản lý CB, CC, VC… Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, 4 năm qua phòng tham mưu Quận ủy, UBND quận thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo cấp quận và cấp phường, thành lập tổ công tác tôn giáo các phường để lãnh đạo, quản lý và hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Đồng thời, phòng cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo để hướng dẫn kịp thời, bảo đảm hoạt động tôn giáo trên địa bàn đúng quy định của pháp luật. Phòng đã tham mưu UBND quận thường xuyên thành lập tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị quận và bộ phận một cửa các phường. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh một số CB, CC đi trễ về sớm, tác phong làm việc xuề xòa, trang phục không đúng quy định… Phòng cũng tham mưu niêm yết công khai thủ tục hành chính đến tận nhà thông tin khu vực để người dân thuận lợi tìm hiểu; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của chủ tịch UBND quận và UBND phường tại bộ phận một cửa của quận và phường để người dân phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc. 4 năm qua, phòng cũng đã tham mưu UBND quận đẩy mạnh việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CB, CC, VC làm việc ở những vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực. Nhờ tập trung chấn chỉnh, nâng cao tinh thần phục vụ của đội ngũ CB,CC, hằng năm, quận được thành phố đánh giá một trong những đơn vị trong khối quận, huyện có chuyển biến tốt trong công tác cải cách hành chính. Riêng năm 2015, quận được thành phố xếp hạng 3 khối quận, huyện. Anh Quách Trọng Thiện, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND quận, bộc bạch: "Trước đây tôi làm chuyên viên Phòng Tư pháp, từ tháng 5-2015 được UBND quận chuyển về làm chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND được phân công nhiệm vụ tiếp công dân. Việc chuyển đổi công tác sang môi trường làm việc mới gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là quy định nhằm tránh tiêu cực trong thực thi công vụ, nên tôi chấp hành và nguyện phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới". Tính từ năm 2013 đến nay, phòng đã tham mưu UBND quận chuyển đổi vị trí công tác đối với 36 CB, CC, VC, tất cả đều chấp hành nghiêm túc. Đồng chí Võ Hoài Phong nói: "Nhờ tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ và đẩy mạnh công tác chuyển đổi vị trí công tác, 4 năm qua, trong quận không có CB, CC, VC vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phải thi hành kỷ luật".

Cùng với khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác chuyên môn, sau kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo phòng chú trọng công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Những hạn chế, khuyết điểm như: công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên còn hạn chế; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa cao đã được chi bộ khắc phục tốt. Đồng chí Lư Diệu Khanh, đảng viên, cho biết thêm: "Từ sau kiểm điểm theo NQTW4, trong các cuộc họp chi bộ, Bí thư Chi bộ gợi ý các đảng viên có hạn chế tự kiểm điểm trước chi bộ để đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến cho đồng chí đó. Công tác tự phê bình và phê bình được nêu cao đã giúp các đảng viên tiến bộ hơn. Riêng tôi, trước đây nghiên cứu tài liệu chưa sâu, công tác tham mưu đôi lúc còn hạn chế, được các đảng viên phê bình góp ý nên đã khắc phục tốt".

Những nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Chi ủy và lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Bình Thủy trong thời gian qua đã tạo ra chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, góp phần vào sự phát triển chung của quận.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết