23/03/2014 - 20:26

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Tân Thạnh

Những cán bộ, đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nghiêm túc; tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy đã khắc phục; các mặt hạn chế trong công tác cải cách hành chính được chấn chỉnh; việc vận động sức dân xây dựng nông thôn mới được phát huy… Đó là những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai) trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Tân Thạnh đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, như: Chất lượng triển khai và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa cao; một số cán bộ, đảng viên thường viện lý do để không tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng, thiếu tinh thần phấn đấu trước hoàn cảnh khó khăn dẫn đến ít tham gia sinh hoạt đảng... Theo đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã, xác định những khuyết điểm trên thuộc trách nhiệm của Đảng ủy, nên sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong tổ chức học nghị quyết, Đảng ủy giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy lập danh sách, theo dõi đảng viên tham gia học tập. Những đảng viên vì lý do chính đáng không tham gia đợt học tập do Đảng ủy xã tổ chức, Đảng ủy xã sẽ liên hệ gửi đảng viên tham gia học tập tại đơn vị bạn… Nhờ vậy, ý thức tham gia học tập nghị quyết của đảng viên được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 98,68%. Đồng chí Đào Sơn Tha Ni, đảng viên Chi bộ Quân sự, nói: "Sau kiểm điểm theo NQTW4, bản thân tôi luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tham gia học tập nghị quyết đầy đủ và nghiêm túc hơn". Đảng ủy cũng tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, kịp thời gặp gỡ để uốn nắn, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên còn sa sút trong tư tưởng, công tác… Nhờ vậy đã ngăn chặn được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

Đảng ủy xã Tân Thạnh họp đánh giá tình hình khắc phục khuyết điểm theo NQTW4.

Song song đó, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm ngăn ngừa và hạn chế tình trạng vi phạm trong Đảng. Theo đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã, trước đây, do công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên nên để nhà thầu thi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo chưa đạt chất lượng; Ban Chỉ huy Quân sự xã vi phạm về sử dụng tài chính; công chức văn hóa - xã hội xã chiếm dụng tiền lương hưu, tiền trợ cấp của gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; một số chi hội trưởng phụ nữ ấp chiếm dụng 160 triệu đồng vốn vay của ngân hàng… Để xảy ra những vụ việc vi phạm này là trách nhiệm thuộc về Đảng ủy xã, nên sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các trường hợp như: Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Thới Phước 1, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Thới Thuận A và buộc 2 cán bộ chi hội phụ nữ ấp nghỉ tham gia công tác của chi hội. Đồng chí Phạm Văn Thum, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, cho biết: "Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã chỉ đạo UBKT tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể xã và ấp. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. UBKT Đảng ủy xã cũng đã phối hợp với cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, Thường trực HĐND và Khối vận xã kiểm tra, giám sát nên các hộ vay vốn và các tổ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy có hiệu quả vốn vay, trả tiền lãi gốc đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn như trước". Cũng qua kiểm tra, giám sát, 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã và đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, chưa khắc phục tốt các khuyết điểm của cá nhân, Đảng ủy đã chỉ định kiểm điểm bổ sung, quy định rõ thời gian phải khắc phục sửa chữa nên đến nay những đồng chí này đã khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm của mình.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Tân Thạnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, như: Một số cán bộ trình độ chưa đạt chuẩn theo quy định; nhiều cán bộ ấp lớn tuổi, trình độ học vấn thấp nên hiệu quả công việc không cao… Nhằm khắc phục hạn chế này, sau kiểm điểm, Đảng ủy xã đã động viên và tạo điều kiện cho 2 cán bộ học bổ túc THPT, cử 5 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 1 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 2 đồng chí tham gia lớp đào tạo nguồn phó chủ tịch xã, phường. Đồng chí Trần Tấn Thật, Chủ tịch Hội CCB xã, bộc bạch: "Được Đảng ủy cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã giúp tôi có thêm kiến thức về lý luận chính trị. Nhờ vậy, việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên và lãnh đạo xây dựng các phong trào của Hội đạt hiệu quả hơn trước đây…". Đảng ủy xã cũng đã đề nghị và được cấp trên chuẩn y kết quả bầu bổ sung 5 Đảng ủy viên, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 3 cán bộ Hội Phụ nữ xã và 1 cán bộ Xã đoàn.

Theo đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã: "Trước đây, đôi lúc việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách còn sai sót, để xảy ra một số vi phạm, hiểu nhầm nhau gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy. Ngay sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã đã xây dựng bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy phù hợp, chấn chỉnh việc chấp hành quy chế làm việc của các Ủy viên Ban Thường vụ và các Đảng ủy viên. Nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Ban Chấp hành Đảng bộ duy trì nghiêm việc họp định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy vào ngày 5 hàng tháng để kiểm điểm những kết quả đạt được trong tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng tới. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã duy trì tốt việc tổ chức hội ý vào sáng thứ hai hàng tuần để thống nhất triển khai nhiệm vụ trong tuần. Tại các cuộc họp, hội ý, mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ nên nội bộ đã cởi mở, đoàn kết, đóng góp ý kiến cho nhau nhiều hơn trước.

Cùng với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Thạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã khắc phục khuyết điểm trên các lĩnh vực cải cách hành chính, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã chấn chỉnh và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính nên không còn tình trạng cán bộ công chức uống rượu bia trong giờ hành chính và đi làm trễ, về sớm. Anh Trương Long Thanh Nhàn, công chức tư pháp - hộ tịch xã, bộc bạch: "Trước đây, do nhà xa, đường sá đi lại khó khăn nên tôi thường đến trễ, về sớm. Từ cuối năm 2012 đến nay, được lãnh đạo UBND xã chấn chỉnh, tôi sắp xếp công việc gia đình hợp lý, để đến cơ quan làm việc đúng giờ quy định". Đảng ủy cũng chỉ đạo lực lượng công an, dân phòng, dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra, canh gác; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để làm 13 cổng rào an ninh trật tự; chỉ đạo Công an xã mời một số đối tượng tham gia cờ bạc, ghi đề, đá gà, xuyệt điện để giáo dục và ký cam kết không vi phạm… Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định hơn. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các đoàn thể xã đẩy mạnh các hoạt động tín chấp giúp đoàn viên, hội viên vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm cho hơn 500 lao động nông thôn… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,99% (năm 2012) xuống còn 7,98% (năm 2013). Việc huy động sức dân đóng góp để xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy xã chú trọng nên năm 2013 xã đã bắc mới được 2 cây cầu, nâng cấp và sửa chữa được hơn 12.000 mét đường giao thông, nạo vét được hơn 18.000 mét kinh mương thủy lợi.

Có thể khẳng định, đến nay, Đảng ủy xã Tân Thạnh đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ xã. Từ những kết quả đạt được đã góp phần tạo sự chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực, tăng thêm lòng tin với nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết