17/02/2019 - 17:07

Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Xuất phát từ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô chú trọng triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến phong cách, lối sống, việc làm của từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, như: tổ chức các buổi hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết, học tập chuyên đề, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, hành quân về nguồn tìm hiểu di tích lịch sử, thăm gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… Thông qua các kỳ họp lệ, mỗi chi bộ có từ 1 đến 2 đảng viên viết bài nhận thức về tấm gương đạo đức và trách nhiệm của đảng viên hành động theo gương Bác gắn với trách nhiệm, công việc hằng ngày. Nổi bật là duy trì tổ chức định kỳ Hội thi “Trường Đại học Tây Đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: hái hoa dân chủ, sân khấu hóa, thuyết trình, tọa đàm… Qua đó tạo được sự lan tỏa sâu rộng, hiệu ứng mạnh mẽ và hưởng ứng rộng rãi của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, đảng bộ và các chi bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Đặc biệt tiếp tục đăng ký việc học tập bằng việc làm thiết thực, cụ thể, phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên người đứng đầu; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết