06/12/2008 - 08:59

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng các chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam nhân dịp Tết Raya Eidil Adha (1429.HL/2008.DL)

(TTXVN)- Nhân dịp Tết Raya Eidil Adha (1429.HL/2008.DL) của đồng bào Hồi giáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam. Báo Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:

Nhân dịp Tết Raya Eidil Adha (1429.HL/2008.DL), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo Việt Nam luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, với phương châm “ Tốt đời, đẹp đạo”, trong thời gian tới, cộng đồng Hồi giáo Việt Nam tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chia sẻ bài viết