14/03/2012 - 22:06

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Quốc phòng

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng năm 2011, Bộ Quốc phòng đã thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo và vùng trời của Tổ quốc; hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh vững chắc. Năm 2012, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm như đã nêu trên; đặc biệt sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, triển khai toàn diện và tạo bước đột phá quan trọng về điều chỉnh tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; tăng cường sức mạnh quốc phòng; xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những đóng góp quan trọng của Quân đội vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: tình hình chính trị, an ninh thế giới đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, hết sức phức tạp. Tình hình kinh tế xã hội của đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây hậu quả nặng nề; các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá, âm mưu gây bạo loạn lật đổ, vẫn sẽ diễn ra gay gắt. Cần phải giữ vững độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội đất nước. Mục tiêu đó đặt ra cho nhiệm vụ quốc phòng- an ninh những yêu cầu mới. Theo đó, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhất là các lực lượng vũ trang nhân dân, là rất lớn. Chủ tịch nước nhất trí với những chương trình công tác và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng năm 2012, đặc biệt lưu ý việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; lấy việc giữ vững hòa bình ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực; tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài; kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, gia tăng hợp tác, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị lệ thuộc...; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phù hợp với sự phát triển kinh tế đất nước, có sức mạnh chiến đấu cao, luôn sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết