27/05/2021 - 08:56

Cần Thơ: Tín dụng tăng 8,42% so cuối năm 2020

(CTO) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP Cần Thơ, ước đến cuối tháng 5-2021, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 112.500 tỉ đồng, tăng 8,42% so với tháng 12-2020. Trong đó, dư nợ cho vay VNĐ 106.300 tỉ đồng, tăng 8,26%; dư nợ cho vay ngoại tệ 6.200 tỉ đồng, tăng 11,21% so với tháng 12-2020. Nợ xấu là 1.200 tỉ đồng, chiếm 1,07% tổng dư nợ cho vay, tăng 16,73% so với tháng 12-2020.

Lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên là 4,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 5,5%-8%/năm; trung, dài hạn từ 8%-10%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến ngắn hạn 3%-4,5%/năm, trung dài hạn 4,5%-6%/năm. 

Theo NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, các TCTD trên địa bàn đều quan tâm tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên hầu hết đều tăng so với cuối năm 2020. Cụ thể, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 12,03% (dư nợ đạt 31.900 tỉ đồng); dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 26.100 tỉ đồng, tăng 5,38%; cho vay công nghiệp hỗ trợ 220 tỉ đồng, tăng 81,82%.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng khác cũng tăng. Đơn cử như: cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản 8.900 tỉ đồng, tăng 1,44%; cho vay thu mua lúa, gạo 10.800 tỉ đồng, tăng 29,85%; dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản 29.800 tỉ đồng, tăng 10,34% so với tháng 12-2020.

G.B

Chia sẻ bài viết