29/08/2021 - 11:16

Cần Thơ bổ sung các dự án đầu tư công trung hạn 

Tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP Cần Thơ đã có Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ (Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 23-8-2021). Theo đó, UBND thành phố đã bổ sung, cập nhật thêm các dự án trọng điểm vào danh mục các dự án cần sớm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp, đại biểu HÐND thành phố cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ, với tổng nguồn vốn 31.313,75 tỉ đồng.

Cập nhật các dự án quan trọng, cần sớm đầu tư

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Cần Thơ, trình bày nội dung Tờ trình số 162/TTr-UBND của UBND TP Cần Thơ tại kỳ họp HÐND thành phố xem xét và quyết nghị thông qua. Theo ông Tâm, thực hiện ý kiến của HÐND thành phố (tại Nghị quyết số 37/NQ-HÐND ngày 4-12-2020, Nghị quyết số 11/NQ-HÐND ngày 25-6-2021) và ý kiến Kết luận của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quy hoạch, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng, cần sớm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông quan trọng của thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị, các dự án xây dựng nhằm thực hiện di dời các cơ quan hành chính của thành phố, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ mục tiêu tái đầu tư cũng như phục vụ nhu cầu tái định cư của thành phố.

Công trình trọng điểm cầu Trần Hoàng Na thuộc Dự án 3 đang thi công xây dựng.

Tờ trình số 162/TTr-UBND đã cập nhật, thay đổi so với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 30-11-2020 của UBND thành phố; cập nhật vào danh mục các dự án cần sớm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với nhiều dự án quan trọng. Ðó là dự án cải tạo các nút giao thông trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.180 tỉ đồng; dự án xây dựng trụ sở Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỉ đồng; bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất 1.000 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ được giao và định hướng thực hiện đề án khai thác quỹ đất của thành phố. Ngoài ra, tăng tổng mức đầu tư của dự án do phát sinh chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án so với dự kiến tại Tờ trình số 223/TTr-UBND như: dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) tăng 630,8 tỉ đồng, dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều tăng 106,05 tỉ đồng, kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ (vốn AFD) hơn 284,61 tỉ đồng và dự án kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên sông Trà Nóc (từ cầu Trà Nóc đến cầu Xẻo Mây) - quận Bình Thủy tăng hơn 283,71 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng rà soát, giãn tiến độ thực hiện các dự án dự kiến khởi công mới do tổng nguồn vốn dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 của thành phố có thay đổi, giảm 7.704 tỉ đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xác định mức độ ưu tiên đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn. Theo đó, có 17 dự án chưa cân đối được nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025, chuyển sang giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện; chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường, nông nghiệp, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

UBND TP Cần Thơ xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ với tổng nguồn vốn là 31.313,75 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 21.574,6 tỉ đồng (bao gồm: đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết, đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương); vốn huy động khác ngoài cân đối ngân sách địa phương (tiền khai thác quỹ đất, kết dư ngân sách, tăng thu ngân sách,...) 2.000 tỉ đồng; nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 với 120 tỉ đồng; vốn ngân sách Trung ương 7.619,15 tỉ đồng (vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực và vốn nước ngoài).

Về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố, vốn không phân cấp quản lý là 10.393,75 tỉ đồng (trong đó nguồn ngân sách Trung ương 7.739,15 tỉ đồng, Chính phủ vay về cho vay lại (bội chi ngân sách) 654,6 tỉ đồng, vốn huy động khác ngoài cân đối ngân sách địa phương 2.000 tỉ đồng (số vốn này do thành phố quản lý và phân bổ chi tiết). Vốn phân chia theo tiêu chí định mức 20.920 tỉ đồng; trong đó thành phố quản lý 12.552 tỉ đồng và quận, huyện quản lý 8.368 tỉ đồng. Như vậy, tổng số kế hoạch vốn thành phố quản lý 22.945,75 tỉ đồng và cũng được phân bổ chi tiết như: vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư 99,36 tỉ đồng; vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất 1.200 tỉ đồng; kế hoạch vốn thực hiện 16.897,01 tỉ đồng (gồm các công trình chuyển tiếp và các dự án khởi công mới); vốn chưa phân bổ chi tiết 4.749,37 tỉ đồng (gồm vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư 50,64 tỉ đồng và vốn thực hiện 4.698,73 tỉ đồng). Ðối với số vốn thực hiện chưa phân bổ chi tiết, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục, đảm bảo điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định.

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình số 162/TTr-UBND, bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND TP Cần Thơ, cho rằng: Trên cơ sở nội dung UBND thành phố trình, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất và có một số kiến nghị như: đối với vốn chưa phân bổ chi tiết đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Ðiều 62, Khoản 3 Ðiều 83 Luật Ðầu tư công năm 2019. Có giải pháp tăng cường nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án theo nhu cầu đầu tư cho các công trình cấp bách, quan trọng, đầu tư trước để tạo động lực phát triển cho thành phố. Trong danh mục đầu tư giai đoạn trung hạn 2021-2025, có nhiều dự án khởi công mới, đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục đầu tư; do đó đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương trình phê duyệt dự án và các thủ tục để khởi công dự án; trong quá trình lập dự án có phân kỳ đầu tư thích hợp, không để tập trung khởi công nhiều dự án trong cùng một thời điểm tạo áp lực rất lớn trong cân đối vốn và công tác giải phóng mặt bằng. Ðẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư mà thành phố đã có các quyết định đầu tư trong giai đoạn 2016-2020; xác định nhu cầu tái định cư của các dự án được đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025, nhất là các dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn để chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khắc phục những hạn chế được nêu trong các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công…

Tại kỳ họp, đại biểu HÐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ, với tổng nguồn vốn 31.313,75 tỉ đồng theo như Tờ trình số 162/TTr-UBND của UBND TP Cần Thơ. HÐND thành phố cũng giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua. Ðồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án quan trọng, cần sớm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trình HÐND thành phố phê duyệt bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết