15/04/2018 - 19:07

Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện cam kết 

Qua hơn 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng nghiêm túc thực hiện cam kết, ra sức tu dưỡng đạo đức, lối sống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. 

Đảng bộ phường Hưng Thạnh có 13 chi bộ, với 283 ĐV. Theo đồng chí Đinh Văn Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và cho CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV và đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ  định kỳ mỗi tháng phân công từ 2-5 ĐV tự phê bình xoay vòng, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký, cam kết để các ĐV góp ý. Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công đoàn CB do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, hoặc Đảng ủy viên làm trưởng đoàn, vào thứ 3, thứ 5 hằng tuần đến hỗ trợ khu vực xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ…

Cán bộ phường Hưng Thạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng hẹn. Ảnh: THANH THY
Cán bộ phường Hưng Thạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng hẹn. Ảnh: THANH THY

 

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, CB, ĐV phường đã nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Đảng ủy viên, Công chức văn phòng thống kê, cho biết: “Cam kết thực hiện NQTW4, tôi gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi thường xuyên nhắc nhở các CB xử lý hồ sơ đúng thời gian, quy trình; tham mưu Thường trực UBND giải quyết các hồ sơ đúng quy định. Với vai trò Trưởng đoàn chỉ đạo toàn diện khu vực 4, tôi thường xuyên đi cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ khu vực tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động...”.

Đội ngũ CB chủ chốt của phường thể hiện rõ sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Đông Hà, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Với vai trò là cấp phó người đứng đầu chính quyền, tôi luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống...; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND phường trong lãnh đạo, điều hành; thường xuyên chỉ đạo các ngành phối hợp với các đoàn thể, khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, khắc phục những hạn chế. Theo đồng chí Trần Văn Bảy, Bí thư Chi bộ khu vực 2, từng cấp ủy viên xác định nhiệm vụ của mình, chủ động đề ra kế hoạch thực hiện, không trông chờ cấp trên chỉ đạo. Nhờ vậy, khu vực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm, như: thu thuế, quỹ, hiến máu, đưa quân… Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2017.

Với sự gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ của CB, ĐV, năm 2017, Đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đến hết quý I năm 2018, phường thực hiện đạt 22/26 tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại để cuối năm 2018 được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng chí Đinh Văn Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Thạnh, cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, giúp CB, ĐV khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết...”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết