04/07/2018 - 21:18

Cải tiến quan trọng cho người dùng Microsoft Office 

Google vừa nâng cấp ứng dụng lưu trữ trực tuyến Drive trên Android với một cải tiến quan trọng cho những người dùng bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Với phiên bản mới nhất của Drive, người dùng sẽ có thể xem và tải về các tập tin Microsoft Office được bảo vệ bằng mật khẩu, việc mà trước đây không thể làm được. Từ đây, bạn sẽ có thể chia sẻ những tập tin này với đồng nghiệp của mình qua ứng dụng Drive, mà không còn ràng buộc là phải sử dụng ứng dụng chung của Google hay Microsoft.

Bên cạnh đó, ứng dụng Drive mới cũng sửa chữa một số lỗi nhỏ và cải tiến về hiệu suất.

KHÔI MINH (Theo PA)

Chia sẻ bài viết