31/10/2019 - 15:45

Các vùng kinh tế cả nước đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng

(CTO)- Trong 10 tháng năm 2019, cả nước có 114.400 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký trên 1 triệu lao lao động.

Phiên chợ khởi nghiệp năm 2019 ở Bến Tre.

So với cùng kỳ năm 2018, số DN tăng 4,4% và tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỉ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khá tích cực cho thấy DN gia nhập thị trường đang tăng về năng lực và nguồn lực tài chính.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm nay, tất cả các vùng kinh tế đều có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: vùng Đồng bằng sông Hồng có 34.700 DN, tăng 6,5% (vốn đăng ký đạt 426.200 tỉ đồng, tăng 30,9%); Trung du và miền núi phía Bắc 4.500 DN, tăng 1,1% (vốn đăng ký đạt 52.400 tỉ đồng, tăng 36,7%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 16.000 DN, tăng 4% (vốn đăng ký đạt 150.800 tỉ đồng, tăng 11,9%); Tây Nguyên 2.900 DN, tăng 11,4% (vốn đăng ký đạt 39.500 tỉ đồng, tăng 116,3%); Đông Nam Bộ 48.500 DN, tăng 3,6% (vốn đăng ký đạt 675.300 tỉ đồng, tăng 32,9%); Đồng bằng sông Cửu Long 7.800 DN, tăng 1% (vốn đăng ký đạt 90.200 tỉ đồng).

Trong 10 tháng, có 34.900 DN quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018. Nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 149.300 DN. Như vậy, trung bình mỗi tháng, cả nước có hơn 14.900 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

T.Hà

Chia sẻ bài viết