14/09/2009 - 10:27

TP Cần Thơ

Các thửa đất ở có bề rộng mặt tiền và chiều sâu từ 4m trở lên mới được phép tách thửa

* Đất không phù hợp với quy hoạch nhưng chưa có chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư thì vẫn được phép tách thửa

(CT) - Đó là một phần trong Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND (Quyết định 49), quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn thành phố, vừa được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn ký ban hành.

Theo Quyết định 49, các trường hợp được tách thửa phải bảo đảm phù hợp quy hoạch và có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 40m2 đối với loại đất ở thuộc các phường, thị trấn của quận, huyện; còn các xã của huyện, diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 60m2. Đối với diện tích đất ở, ngoài mức diện tích đất tối thiểu quy định nêu trên, các thửa đất được phép tách thửa phải có bề rộng mặt tiền và chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m. Với loại đất nông nghiệp là đất vườn, đất trồng cây lâu năm, diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 200m2 đối với phường, thị trấn của quận, huyện; còn xã của huyện diện tích tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn 500m2.

Đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, việc tách thửa đất phải có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ xây dựng và yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3-4-2008 của Bộ Xây dựng. Trường hợp tách thửa đối với đất không phù hợp với quy hoạch nhưng chưa có chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư thì vẫn được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu được quy định, nhưng người sử dụng đất phải tiếp tục sử dụng thửa đất được chia tách theo đúng mục đích đã được xác định, không được thay đổi mục đích sử dụng đất, không được xây dựng mới hoặc mở rộng nhà ở và các công trình hiện có.

P.T.NGHI

Chia sẻ bài viết