04/01/2008 - 09:32

Các cấp Công đoàn phải quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

(CT)- Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã chỉ đạo như trên tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, ngày 3-1-2008. Theo đó, thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố phải tích cực vận động sự đóng góp của toàn xã hội để xây dựng nhà ở cho công nhân viên chức – lao động nghèo; phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tiến hành xây dựng thí điểm 1.000 căn hộ cho công nhân lao động có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh vận động thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước...

Năm qua, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, toàn thành phố có 703 cơ quan, doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động, 135 doanh nghiệp ngoài Nhà nước đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn nhưng không chịu thành lập công đoàn, nên người lao động trong các doanh nghiệp này bị thiệt thòi quyền lợi. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nên để xảy ra tai nạn lao động và phản ứng trong công nhân lao động.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết