07/06/2023 - 11:35

Cả nước có thêm 12 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 12 di sản.

Danh sách gồm: Hát ru của người Tày (xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn); Nghệ thuật Khèn của người Mông (huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Nghề dệt thổ cẩm của người Tày (xã Ngọc Ðào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng); Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng (huyện Tuần Giáo, huyện Ðiện Biên, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên); Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì (xã Sín Thầu, xã Leng Su Sìn, xã Sen Thượng, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên); Nghệ thuật múa của người Lào (huyện Ðiện Biên, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên); Nghề rèn của người Mông (tỉnh Ðiện Biên); Tri thức về cọn nước của người Tày (xã Trung Hà, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, xã Côn Lôn huyện Na Hang, xã Phúc Yên huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang); Lễ hội đình Hồng Thái (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn (xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang); Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày (xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Thượng Lâm, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang); Hội thề trung hiếu đền Ðồng Cổ (phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết