26/03/2018 - 22:20

Cả nước có gần 100 lễ hội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

(CT)- Thông tin từ Cục Di sản Văn hóa- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện cả nước có 248 di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, có 96 lễ hội được đưa vào danh mục.

Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong ảnh là lễ Chánh Tế. Ảnh: DUY LỮ
Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong ảnh là lễ Chánh Tế. Ảnh: DUY LỮ

Các lễ hội đang ngày càng góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa và đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng chủ thể di sản và du khách gần xa. Các địa phương có di sản được vinh danh cũng quan tâm xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị với sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Đặc biệt, mùa lễ hội năm 2018, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những hiện tượng tiêu cực của các mùa lễ hội trước đã được chấn chỉnh, giữ nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết