08/08/2022 - 22:14

Cà Mau: Kiểm soát chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm cua Cà Mau

(CT) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau vừa Ban hành Quy chế kiểm soát chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau. Theo đó quy định kiểm soát về yêu cầu kỹ thuật nuôi, khai thác bao gồm các yếu tố nguồn gốc giống, môi trường nuôi và trọng lượng thu hoạch. Sản phẩm được nuôi, khai thác trong khu vực chỉ dẫn địa lý được bảo hộ; diện tích, sản lượng thu hoạch (đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nuôi, khai thác được cấp quyền sử dụng); hợp đồng thu mua cua (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh cua thương phẩm). Ðối chiếu sản lượng thu mua, sản lượng đăng ký và sản lượng sử dụng chỉ dẫn địa lý cua “Cà Mau”. Hoạt động kiểm soát về quy trình kỹ thuật nuôi, khai thác, chất lượng cảm quan, sử dụng mã số sản phẩm, nhãn hàng hóa được thực hiện thông qua hình thức nhật ký ghi chép và quan sát thực tế. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, khiếu nại thì hoạt động kiểm tra, đánh giá các yếu tố về chất lượng sẽ dùng phương pháp đánh giá chuyên gia (đối với chỉ tiêu chất lượng cảm quan), phân tích chỉ tiêu lý hóa (đối với chỉ tiêu chất lượng lý, hóa). Việc ban hành quy chế nhằm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, danh tiếng, quyền và lợi ích của người sản xuất, tiêu dùng khi sử dụng cua thương phẩm của tỉnh Cà Mau.

HIẾU NGHĨA

 

Chia sẻ bài viết