31/07/2015 - 15:03

Bước tiến của du lịch Cần Thơ

- Năm 2003, lượng khách đến Cần Thơ chỉ có trên 355.000 lượt khách. Đến năm 2014, con số này tăng lên 1,3 triệu. Doanh thu du lịch trong giai đoạn này cũng tăng khá nhanh: năm 2003: doanh thu chỉ khoảng 155 tỉ đồng; đến năm 2014: 1.170 tỉ đồng, tăng 7,5 lần.

Bài, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết