25/07/2009 - 21:07

Brupt - Tìm kiếm tập tin

Giao diện trang chủ của Brupt. 

Thế giới Internet đầy ắp dữ liệu cho bạn tham khảo, tra cứu thuộc đủ mọi loại, ngoài thông tin dạng web (HTML) còn có những tập tin văn phòng như DOC, PPT, XLS và PDF. Nếu bạn tìm kiếm tập tin kiểu này bằng Google, bạn sẽ mất nhiều thời gian vì Google đưa ra mọi loại kết quả. Chính vì thế, Brupt (http://brupt.com) ra đời để giúp bạn tìm tập tin nhanh hơn. Nó dựa trên Google Custom Search Engine và sử dụng tham số Filetype để chỉ tìm tập tin thỏa mãn yêu cầu. Mặc định Brupt tìm kiếm tập tin Word (DOC), bạn cũng có thể chọn Power Point (PPT), Excel (XLS) và PDF để tìm kiếm loại tập tin theo nhu cầu.

KHÔI MINH

Chia sẻ bài viết