30/03/2023 - 08:33

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ rút kinh nghiệm huấn luyện

(CT) - Ngày 29-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật quý I - năm 2023.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố chủ động làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị, thực hành huấn luyện và công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đầy đủ văn kiện huấn luyện, xây dựng chính quy theo các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 9. Các cán bộ huấn luyện luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trên giao; chủ động chuẩn bị huấn luyện, triển khai huấn luyện đúng thời gian, nội dung, chương trình quy định… Đến nay, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo tổ chức huấn luyện cán bộ thường trực, chiến sĩ phân đội, các lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ bảo đảm đúng, đủ nội dung; chỉ đạo các đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 chặt chẽ, an toàn, đúng quy định; chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 932 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới... Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; kịp thời chấn chỉnh, định hướng, nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong học tập và công tác.

Trong quý II, Bộ CHQS thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng; chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 932 huấn luyện chiến sĩ mới đúng theo chương trình, kế hoạch; tiếp tục duy trì và thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp tốt công tác huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị… Đồng thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết