03/08/2012 - 21:55

Bế mạc Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam về tam giác phát triển

Chiều 3-8 tại Nghệ An, Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam về tam giác phát triển với chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực tam giác phát triển” đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển khu vực biên giới giữa ba nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Trần Văn Hằng nêu rõ: Tại Hội nghị, các cơ quan tham mưu về lĩnh vực đối ngoại của Quốc hội ba nước đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về vai trò của Quốc hội trong việc hỗ trợ khu vực tam giác phát triển và chia sẻ kinh nghiệm, đề ra phương hướng hợp tác trong các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước. Tin tưởng kết quả của Hội nghị sẽ góp phần thiết thực vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng nhấn mạnh: Quốc hội ba nước có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ mỗi nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách cho khu vực tam giác phát triển nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng của khu vực, góp phần giữ vững an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Hội nghị cũng đã thông qua và ký Tuyên bố chung, nhất trí Kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đến năm 2020. Các đại biểu kiến nghị ba nước đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh; các chính sách liên quan đến thuế, hải quan, lao động. Các thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động cấp phép đầu tư, kinh doanh cần được đẩy mạnh, bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm giảm thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Các bên cũng kiến nghị nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện, nước, truyền thông, hệ thống thủy nông, thủy lợi cần được Chính phủ các bên ưu tiên đầu tư và có chính sách đặc biệt nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp và hợp tác trong các hoạt động song phương, đa phương và trong lĩnh vực lập pháp, giám sát. Hội nghị lần này đã kiến nghị xem xét thành lập Tiểu ban/Nhóm ở mỗi Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam và kế hoạch hành động nhằm giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chính sách, thỏa thuận để đạt được những kết quả ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Hội nghị thống nhất, Hội nghị lần thứ 5 sẽ do Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia đăng cai tổ chức vào năm 2013.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết