17/03/2008 - 22:52

Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công - các hoạt động thuộc trách nhiệm của Nhà nước phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và cộng đồng xã hội, mà sử dụng ngân sách nhà nước. Các tổ chức trong nước và nước ngoài, cá nhân, nếu hội đủ các điều kiện, có thể tham gia cung cấp một số dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Đối với những dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN nếu không đủ điều kiện để đấu thầu hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất không thể thực hiện đấu thầu; các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được bố trí kinh phí từ NSNN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đặt hàng. Có 23 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN được thực hiện đấu thầu, đặt hàng như dịch vụ đào tạo cử nhân, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; đào tạo lưu học sinh tại Việt Nam; sáng tác, biên soạn sách báo, tạp chí và các ấn phẩm văn hóa phục vụ nhiệm vụ của Nhà nước; huấn luyện thi đấu thành tích cao do Nhà nước đặt hàng; tổ chức lễ khai mạc, bế mạc phục vụ các ngày lễ lớn của Nhà nước, tổ chức các đại hội thể thao, văn hóa; đo đạc đất đai để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

T. T. N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết