13/07/2016 - 20:23

Ban hành mới nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện

CT)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND và Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 27-5-2016 công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, có 34 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Đồng thời, bãi bỏ 34 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố tại các quyết định của UBND thành phố trước đây. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện thì ban hành mới 11 TTHC; đồng thời, bãi bỏ 31 TTHC.

H.D

Chia sẻ bài viết