10/04/2024 - 06:47

Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 7

Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) vừa tổ chức phiên họp lần thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.

Trong quý I-2024, Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện PCTNTC trên địa bàn thành phố; khẩn trương ban hành, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo xây dựng một số văn bản để cụ thể hóa các quy định của Trung ương, trọng tâm là Thông báo kết luận phiên họp thứ 25; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và các quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNTC…

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Trung ương về công tác PCTNTC; chỉ đạo, định hướng, xử lý đối với các vụ án, vụ việc đang theo dõi và các vụ việc phát sinh trên địa bàn thành phố thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo rà soát, đưa 1 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác PCTNTC; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp PCTNTC theo chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; thường xuyên rà soát việc thực hiện các thông báo, kết luận sau các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác PCTNTC trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh, PCTNTC.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tố tụng thành phố tăng cường phối hợp, sớm kết thúc việc điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động đăng kiểm, Công ty Việt Á và các công ty trung gian, đơn vị, cơ sở y tế liên quan theo quy định; thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh ra khỏi diện theo dõi, do vụ án đã được giải quyết xong; đồng thời đưa 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

BAN CHỈ ĐẠO TP CẦN THƠ VỀ PCTNTC

Chia sẻ bài viết