23/03/2008 - 11:22

Ấn Độ mở website dành cho người tàn tật

Chính phủ Ấn Độ vừa giới thiệu cổng thông tin điện tử tương tác đầu tiên dành cho người tàn tật có tên Punarbhava với mục đích cung cấp thông tin cho người tàn tật và những người làm việc với họ. Chính phủ hy vọng sử dụng trang web để thu thập thông tin về người tàn tật và những khó khăn của họ.

Trang web Punarbhava gồm có một đường liên kết tới phần đăng ký người tàn tật, một phòng trò chuyện trực tuyến, một trang blog và một diễn đàn thảo luận. Website này sẽ được hợp nhất và phổ biến tất cả các thông tin đến chính phủ về những người tàn tật. Theo Trung tâm xúc tiến việc làm dành cho người tàn tật của nước này, số người tàn tật truy cập Internet còn nhỏ, nhưng nó đang tăng lên nhanh chóng mỗi ngày. Hiện chính phủ Ấn Độ đang xúc tiến việc cung cấp máy vi tính đến các khu vực xa xôi nhất. Một phần mềm đọc màn hình cho người khiếm thị cũng được tung ra cùng thời điểm phát hành trang web. Ấn Độ có khoảng 21 triệu người tàn tật.

• K.K (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết