23/09/2021 - 07:02

705 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) năm 2021.

Giao diện Cổng DVCQG tại địa chỉ dichvucong.gov.vn

Theo đó, có 705 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG, bao gồm: 609 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành thành phố; 59 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 36 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 1 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ (thủ tục xét, cấp học bổng chính sách).

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG. Cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt tiến độ, yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, sẽ bị xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết