05/08/2008 - 08:01

540.560 Euro hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2

(TTXVN)- Ngày 4-8, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã ký Công văn số 1248/TTg-QHQT về dự án “Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp - giai đoạn 2”.

Trong công văn nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp - giai đoạn 2”. Số vốn dành cho dự án này là 540.560 Euro do Cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECI) viện trợ không hoàn lại. Vốn đối ứng phía Việt Nam do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Viện.

Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo Chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo qui định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép Bộ NN&PTNT ký thư xác nhận tiếp nhận khoản viện trợ của AECI theo qui định.

Chia sẻ bài viết