31/10/2023 - 20:47

4 phường của quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ có 4 phường gồm: An Cư, An Nghiệp, An Phú và Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Theo phương án này, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư. Đây là các phường có vị trí địa lý liền kề với nhau, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử - văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và đều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi sắp xếp, phường An Cư có diện tích tự nhiên là 1,46km2 (đạt 26,55% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 41.799 người (đạt 278,66% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại UBND phường An Cư (cũ).

Cũng theo phương án này, điều chỉnh 0,69km2 diện tích tự nhiên và 9.000 người (một phần khu vực 2, khu vực 3, khu vực 5 và toàn bộ khu vực 4, khu vực 7) của phường Cái Khế, vào phường Thới Bình. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để giữ lại phường Thới Bình, do đây là phường trung tâm của quận, có sự phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa. Lịch sử hình thành của phường gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cần Thơ. Sau khi sắp xếp, phường Thới Bình có diện tích tự nhiên 1,22km2 (đạt 22,18% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 23.565 người (đạt 157,1% so với tiêu chuẩn).

Như vậy, sau khi sắp xếp, TP Cần Thơ sẽ giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời giảm số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tạo điều kiện giảm chi ngân sách nhà nước, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết