22/06/2013 - 12:04

Ðược chuyển viện, nhưng phải thanh toán vượt tuyến?

Cử tri thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ phản ánh, tình trạng người bệnh được chuyển viện lên Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ (đúng tuyến và đầy đủ theo thủ tục quy định), nhưng vẫn phải thanh toán 70% viện phí (thanh toán theo diện vượt tuyến). Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Nếu người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ chuyển tuyến đúng quy định với lý do bệnh nặng, hoặc vượt khả năng điều trị mà Bệnh viện Đa khoa thành phố thanh toán theo chế độ vượt tuyến là không đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Sở Y tế sẽ kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

 

Chia sẻ bài viết