06/08/2022 - 18:31

Ðóng phí dịch vụ cho bưu điện, nhưng phải tự liên hệ nhận căn cước công dân

Cử tri phản ánh, trong quá trình làm thủ tục để cấp đổi căn cước công dân, có đóng phí dịch vụ để bưu điện chuyển phát thẻ căn cước công dân đến nhà; tuy nhiên, nhiều trường hợp người dân phải tự liên hệ với cơ quan Công an địa phương để nhận khi có thẻ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Bưu điện kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong việc chuyển phát thẻ căn cước công dân; đồng thời, đẩy nhanh thực hiện việc cấp đổi căn cước công dân.

UBND thành phố đã đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an quận, huyện phối hợp với Bưu điện khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trường hợp Bưu điện không liên lạc được với công dân theo địa chỉ và số điện thoại cung cấp, bàn giao lại cơ quan Công an nơi thu nhận hồ sơ để chuyển trả cho công dân tại nơi đăng ký thường trú.

Trong thời gian tới, trường hợp công dân gặp khó khăn, vướng mắc về việc giao nhận thẻ căn cước công dân, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố (qua số điện thoại 069.3672544); Ðội Cảnh sát quản lý hành chính Công an các quận, huyện hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Chia sẻ bài viết