08/12/2021 - 15:09

Ðề nghị thông tin việc di dời chợ Tân An và chợ An Lạc

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện việc di dời chợ Tân An và chợ An Lạc. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

UBND thành phố đã thống nhất chủ trương về việc di dời chợ Tân An, chợ An Lạc theo đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 2938/UBND-KT ngày 27-7-2021. 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan khảo sát cụ thể số lượng tiểu thương, mặt hàng buôn bán tại hai chợ, có kế hoạch, phương án di dời phù hợp đảm bảo cuộc sống người dân. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg kéo dài, hoạt động ở các chợ trên địa bàn tạm ngưng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, hiện nay công tác phối hợp tổ chức khảo sát chưa thực hiện.

Khi tình hình dịch bệnh ổn định, các chợ được hoạt động trở lại, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành để rà soát, khảo sát và xây dựng kế hoạch, phương án di dời.

Chia sẻ bài viết