03/04/2019 - 21:02

Ðề nghị tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đề nghị tăng cường công tác quản lý xây dựng, hạn chế thấp nhất tình trạng xây dựng không phép, trái phép. Nội dung trả lời của Thường trực UBND quận Ninh Kiều như sau:

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng được các ngành chức năng của quận và UBND các phường quan tâm thực hiện. Qua đó, đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng này, UBND quận quy trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách của Phòng quản lý đô thị, Phó phòng Quản lý đô thị quản lý mảng xây dựng, Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách đô thị và công chức địa chính phường nếu trên địa bàn xảy ra trường hợp xây dựng không phép. UBND quận cũng đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp xây dựng không phép. Đến nay, tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn phường đã giảm. Người dân có giấy phép mới tiến hành xây dựng công trình.

 

Chia sẻ bài viết