02/06/2023 - 18:39

Ðề nghị rút ngắn thời gian trả kết quả cấp thẻ căn cước công dân

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị có giải pháp khắc phục việc sai sót thông tin khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử, rút ngắn thời gian trả kết quả. Nội dung trả lời của Công an TP Cần Thơ như sau:

Công an TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chip điện tử và các nhiệm vụ của Ðề án 06 của Chính phủ, do đó, khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ðến nay, Công an thành phố đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử và được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) in hoàn chỉnh trả 1.064.010 thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân.

Theo quy định của Luật CCCD đối với các trường hợp cấp mới CCCD là 7 ngày làm việc; đổi, cấp lại CCCD là 15 ngày làm việc. Trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, có những trường hợp phải thu nhận lại hồ sơ là do sau khi thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử, các đơn vị tiến hành xử lý và chuyển dữ liệu lên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra, ký xác nhận trước khi gửi xem xét, phê duyệt cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử. Trong quá trình xem xét, đối chiếu Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát hiện một số trường hợp thông tin công dân có sai lệch so với thông tin công dân kê khai và đã được cấp CMND, CCCD trước đây hoặc có sai lệch so với thông tin công dân CSDLQG về dân cư...

Ðối với các trường hợp thông tin công dân bị sai lệch sẽ không được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ trả hồ sơ về đơn vị thu nhận ban đầu kiểm tra, xác minh, bổ sung thông tin. Sau đó tiến hành thu nhận lại hồ sơ và chuyển lên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phê duyệt cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân.

Ðể khắc phục các trường hợp sai sót nêu trên, Bộ Công an đã kết nối Hệ thống cấp, quản lý CCCD gắn chip điện tử với Hệ thống CSDLQG về dân cư để việc thu nhận thông tin công dân, cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử được thống nhất với thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư, nhằm tránh trường hợp công dân phải thu nhận lại hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử. Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục kiến nghị Cục Cảnh sát QLHC về TTXH rút ngắn thời gian trả kết quả cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân.

Chia sẻ bài viết