14/08/2020 - 18:56

Ðề nghị rà soát các dự án thiếu hạ tầng, nhưng đã giao dịch

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị rà soát thủ tục pháp lý đối với các dự án (DA) đầu tư khu dân cư đã giao nhiều năm nhưng chậm triển khai, thiếu các công trình hạ tầng nhưng đã giao dịch mua bán… Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Tại kỳ họp cuối năm 2019 của HÐND thành phố, Sở Xây dựng báo cáo (Báo cáo số 3434/BC-SXD) kết quả rà soát tiến độ thực hiện các DA khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, có tổng số 75 DA phát triển nhà ở, Sở Xây dựng được UBND thành phố giao quản lý 42 DA và ưu tiên tập trung rà soát 22 DA đang triển khai còn dang dở, đã giao nhiều năm, nhưng chưa hoàn thành, kết thúc DA ở khu đô thị Nam sông Cần Thơ.

- Sau kỳ họp, nhận thấy đây là công tác trọng tâm, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch (Kế hoạch số 3724/KH-SXD và Kế hoạch số 37/KH-SXD) để kiểm tra, rà soát và tái kiểm tra (sau rà soát) các DA được giao. Kết quả, đã rà soát được 35/42 DA, tái kiểm tra 22/22 DA. Qua công tác kiểm tra rà soát, đặc biệt là công tác tái kiểm tra (hậu kiểm sau rà soát), hầu hết các chủ đầu tư thực hiện tốt các nội dung theo cam kết. Tình hình triển khai DA đạt tiến độ khả quan, có 5 DA bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý theo quy định (trước khi rà soát tái kiểm tra chưa có DA được bàn giao), một số DA có khả năng tiếp tục bàn giao cho địa phương quản lý trong thời gian tới.

- Ða số các chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND quận, huyện và Ban quản lý DA và Phát triển quỹ đất quận, huyện để thực hiện giải phóng mặt bằng đúng theo quy định (thực hiện thu hồi đất bắt buộc). Nhiều DA khu dân cư, khu tái định cư có tiến độ hoàn thành từ 80-90%.

- Một số DA triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng (kỹ thuật, xã hội), quản lý kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường khá tốt, như: DA khu dân cư lô 8B, DA khu dân cư lô 8C.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện công tác rà soát các DA còn lại theo kế hoạch để đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thành, bàn giao về địa phương quản lý theo quy định.

Chia sẻ bài viết