12/07/2020 - 18:28

Ðề nghị quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản 

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản ở các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, kinh doanh bất động sản tại các dự án theo quy định được chia thành 2 loại: (1) Kinh doanh bất động sản là đất nền: Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Ðất đai, cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư mới được kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian qua, một số dự án thực hiện mua bán đất nền theo hình thức hợp đồng góp vốn, gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng. (2) Kinh doanh bất động sản là công trình nhà ở: Hiện nay, đối với những dự án xây dựng nhà để bán, việc tổ chức, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra chủ đầu tư được thành phố thực hiện khá tốt, các chủ đầu tư đủ điều kiện sẽ được cơ quan chức năng ban hành thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, ngành, địa phương có liên quan thông báo cụ thể một số quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án, lồng ghép việc kiểm tra về kinh doanh bất động sản để kịp thời chấn chỉnh...

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát các điều kiện về kinh doanh bất động sản đối với các dự án trên địa bàn. Ðồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định để đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân khi tham gia mua, bán bất động sản tại các dự án trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết