24/01/2021 - 21:43

Ðề nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 80

Cử tri quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục kiến nghị thành phố đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 80 để đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ðoạn tuyến quốc lộ 80 đi qua địa phận TP Cần Thơ, dài 28km, quy mô đường cấp 4 đồng bằng, bề rộng mặt đường 7m, kết cấu mặt đường cán đá, láng nhựa. Ðoạn tuyến này, do Cục Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác. Hằng năm, Cục Quản lý đường bộ IV đều xây dựng kế hoạch sửa chữa bảo trì trình Tổng cục Ðường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, bố trí vốn đầu tư sửa chữa. Năm 2020, đã triển khai duy tu mặt đường đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt, với kinh phí 2,1 tỉ đồng, xây dựng hệ thống thoát nước đoạn địa bàn huyện Vĩnh Thạnh với kinh phí 5,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương hạn hẹp, hằng năm, Bộ Giao thông vận tải chỉ chấp thuận các danh mục bảo trì nhỏ lẻ, cấp bách. Hiện nay, Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 đã báo cáo Cục Quản lý đường bộ IV triển khai thi công khắc phục đảm bảo giao thông bước 1, đoạn từ Km57+00 - Km78+00, từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, với kinh phí thực hiện khoảng 5,5 tỉ đồng.

Ðể đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 80, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND thành phố có văn bản tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Ðường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục mặt đường hư hỏng. Ngày 11-12-2020, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã giao Tổng cục Ðường bộ Việt Nam phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa những nơi hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 80.

Chia sẻ bài viết