04/12/2022 - 20:19

Ðề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường

Cử tri quận Ô Môn phản ánh đường Trần Kiết Tường (đường tỉnh 920B) bị hư hỏng, xuống cấp và đề nghị ngành chức năng xem xét đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Theo Quyết định số 1550/QÐ-UBND, ngày 2-7-2007 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến trung tâm phường Thới An (đoạn từ quốc lộ 91 đến Thới An), đường tỉnh 920B (đường Trần Kiết Tường) có chiều dài 6,4km, thiết kế đường cấp IV đồng bằng, có bề rộng mặt cắt ngang 9m; trong đó, mặt đường xe chạy và lề gia cố 7,0m, mặt đường đá dăm láng nhựa.

Ðể đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến, hằng năm, Sở Giao thông vận tải đều thực hiện công tác duy tu, sửa chữa mặt đường trên tuyến. Trong năm 2021, đã thực hiện thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn từ đầu tuyến đến cầu Ba Rích (km 0+506) và đặt cống thoát nước trên tuyến. Năm 2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện thảm nhựa mặt đường đoạn từ Km0+506 đến cầu Rạch Phê, đoạn từ Km5+000 đến cuối tuyến và sửa chữa khe giãn các cầu trên tuyến, bằng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022; đồng thời; tiến hành giặm vá tạo mặt đường êm thuận ở những đoạn bị hư hỏng mặt đường. Hiện nay, đang được triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2022.

Chia sẻ bài viết