02/04/2023 - 09:29

Ðề nghị có giải pháp để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị có giải pháp để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) thành phố như sau:

Thời gian qua, ngành GD&ÐT thành phố đã tổ chức, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. Ðặc biệt, đầu năm học 2022-2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố. Tại báo cáo số 152-BC/BTGTU, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đánh giá: “Ngành GD&ÐT thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng, chống bạo lực học đường; lồng ghép các nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên dương “Người tốt, việc tốt”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, biên soạn và phát hành tờ gấp nội dung bộ hành vi ứng xử trong gia đình để tuyên truyền trong nhân dân; duy trì, nâng chất các mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học thân thiện, không có ma túy”; tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Ðoàn, Ðội cho giáo viên và học sinh làm công tác Ðoàn, Ðội ở các trường học”.

Tuy còn một vài vụ việc học sinh mâu thuẫn, xích mích, bất đồng trong quá trình học tập nhưng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã kịp thời phát hiện và xử lý triệt để. Dù vậy, việc học sinh gây gổ đã ảnh hưởng không tốt đến việc xây dựng văn hóa ứng xử của các cơ sở giáo dục.

Ðể khắc phục tình trạng trên, Sở GD&ÐT phối hợp UBND quận, huyện tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo nhằm ngăn chặn học sinh đánh nhau, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trong đó có văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng và triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học; tổ chức thực hiện tư vấn tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học. Ðồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh các kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục học sinh; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phòng chống bạo lực học đường. Quan sát, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn phát sinh của học sinh, từ đó có biện pháp giáo dục, nhắc nhở phù hợp. Thực hiện hiệu quả công tác xã hội trường học; phối hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, học viên. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử đối với các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS theo phân cấp quản lý. 

 

Chia sẻ bài viết