03/12/2021 - 21:41

Ðề nghị có biện pháp xử lý tình trạng xả rác xuống sông

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố có biện pháp xử lý tình trạng xả rác xuống sông, nhất là tại khu vực chợ nổi Cái Răng. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Hiện tại, rác ở khu vực chợ nổi Cái Răng được Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ tổ chức thu gom và vận chuyển hằng ngày để xử lý. Tuy nhiên, do tập quán và ý thức của một số người dân chưa cao nên vẫn còn thải các loại chất thải sinh hoạt xuống sông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường thông qua các tổ chức: Ðoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội LHPN… Ðồng thời, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đối với cán bộ, công chức và viên chức phụ trách môi trường của xã, phường, quận, huyện và các doanh nghiệp.

Về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, huyện, theo quy định trách nhiệm thuộc về UBND quận, huyện. Do đó, đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm soát vệ sinh môi trường các sông, kênh, rạch…

Chia sẻ bài viết