04/07/2019 - 08:02

Ðể điện thoại của bạn không bị theo dõi... 

Sử dụng điện thoại thông minh, đôi khi bạn không khỏi thắc mắc tại sao điện thoại của bạn lại “biết” được mà hiển thị quảng cáo ngay đúng món đồ mà bạn vừa bàn luận với bạn bè hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm. Đó không phải là do điện thoại của bạn có “tài” biết được mọi việc, mà là vì bạn đã bị theo dõi. Điện thoại hiện tại không chỉ theo dõi bạn qua các dịch vụ định vị, lịch sử duyệt web và công cụ thu thập dữ liệu cookie, mà nó còn có thể “nghe lén” bạn nói chuyện. Để tránh bị theo dõi, bạn có thể tiến hành các bước sau đây:

Giao diện cấp quyền truy cập micrô cho các ứng dụng của iPhone.

Sử dụng trình duyệt web DuckDuckGo

Các công cụ thu thập dữ liệu cookie cũng được lưu trên điện thoại của bạn giống như trên máy tính. Nếu bạn lo ngại các cookie từ một phiên duyệt web có thể bị một số ứng dụng khác đọc được, bạn có thể sử dụng một trình duyệt web đảm bảo riêng tư như DuckDuckGo. Trình duyệt web này sẽ cho phép bạn xóa sạch mọi thẻ và dữ liệu sau mỗi phiên duyệt web, do đó bạn có thể chắc chắn rằng các ứng dụng khác không thể thu thập được bất kỳ thông tin gì mà bạn không biết.

Trình duyệt web Chrome: Thiết lập riêng tư

Nếu Chrome là trình duyệt web mặc định trên điện thoại Android của bạn, bạn cũng có thể thực hiện một vài bước để đảm bảo yên tâm. Bạn hãy nhấn vào Settings (Cài đặt)/ Privacy (Quyền riêng tư), rồi bật Do Not Track (Không theo dõi) để chắc chắn rằng quá trình duyệt web của bạn chỉ mình bạn biết.

Chrome: Xóa dữ liệu duyệt web

Cũng trong trang Privacy (Quyền riêng tư), bạn có thể nhấn vào Clear browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web) để đảm bảo rằng thói quen duyệt web của bạn không bị trình duyệt web ghi nhớ. Bạn cũng có thể chọn dữ liệu nào muốn giữ lại, dữ liệu nào muốn xóa, trong số Lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu trang web. Bạn còn được phép chọn khoảng thời gian, trong 24 giờ qua hay từ trước đến nay.

Riêng tư trên iPhone

Nếu sử dụng iPhone, bạn có thể từ chối cấp phép truy cập micrô theo từng ứng dụng. Bạn hãy nhấn vào Settings (Cài đặt)/ Privacy(Quyền riêng tư)/ Microphone (Micrô), lúc đó một danh sách các ứng dụng xin truy cập Micrô sẽ hiện ra để bạn cấp phép hay từ chối theo từng ứng dụng.

Vị trí

Nếu bạn lo ngại các ứng dụng “biết” được vị trí của bạn, bạn cũng có thể tắt tính năng vị trí đối với mọi ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Quản lý cấp quyền theo từng ứng dụng

Bạn cũng nên rà soát lại xem mỗi ứng dụng đã được cấp những quyền gì khi bạn cài đặt nó từ chợ ứng dụng.

Tắt/ mở các quyền

Bạn có thể tính toán thật kỹ để tắt/ mở quyền truy cập micrô cho một ứng dụng nào đó và rất nhiều quyền truy cập khác trong trang cấp quyền ứng dụng trên iPhone.

LÊ PHI (Theo ZDNet)

Chia sẻ bài viết